BTW verlaagd tarief 2019 verhoogd naar 9%

BTW verlaagd tarief 2019 verhoogd naar 9%

Leuker kunnen ze het niet maken, makkelijker wel?

Ja, eigenlijk wel als je weet wat je moet doen.

Een veel gestelde vraag is dan ook vanaf welk moment er met het BTW-tarief van 9% gerekend moet worden. Wij zullen hier beknopt uitleggen hoe daarmee om te gaan.

Datum van presteren in 2018.

6% of 9%. Belangrijk is wanneer de dienst of het goed geleverd wordt. Indien de datum van presteren of leveren voor 31 december 2018 is dan is het 6%-tarief van toepassing, ook als de factuur pas in 2019 door u aan uw afnemer wordt uitgereikt.

Datum van presteren in 2019.

Indien de datum van presteren in 2019 ligt dan is het 9%-tarief van toepassing, ook als er in 2018 alvast een bedrag voortuit wordt gefactureerd.

Factuur

Zorg daarom altijd dat duidelijk uit de factuur blijkt op welke datum de goederen zijn geleverd of de dienst is verricht.  Let op! Op grond van de factuurvereisten is dit verplicht als die datum afwijkt van de factuurdatum.

Voorbeeld 1.

Autobedrijf “Rollende bandjes” repareert uw auto op 18 december 2018 en stuurt uiteindelijk zijn factuur aan u op 9 januari 2019. Per 1 januari 2019 is het 9%-tarief van toepassing maar omdat uw auto in 2018 is gerepareerd is het 6%-tarief van toepassing, de dienst is verricht in 2018. “Rollende bandjes” vermeldt 6% BTW op haar factuur en geeft dit in de aangifte over het 1stekwartaal aan bij vraag 1b.

 Prestatie 2019.

Als het goed in 2019 wordt geleverd of de dienst in 2019 wordt verricht, dan moet het verlaagde btw-tarief van 9% worden toegepast.

Factuurdatum.

Als u de factuur in 2018 stuurt voor een goed of dienst die in 2019 wordt geleverd of wordt verricht dan dient u het btw-tarief van 6% toe te passen. Let op! U dient in 2019 dan wel 3% btw na te factureren (aan ondernemers) of 3% extra afdragen (particulieren).

Vooruitbetalingen

Normaal gesproken zou dat ook gelden voor in 2019 geleverde prestaties of geleverde goederen die in 2018 al zijn vooruitbetaald. Echter op dit punt wil de overheid de ondernemers niet met extra administratieve lasten opzadelen. Tip! Als u in 2018 vooruit factureert voor prestaties of goederen geleverd in 2019, en de factuur wordt in 2018 betaald, hoeft u maar 6% btw af te dragen en niet achteraf nog eens extra btw te berekenen.

Voorbeeld 2.

Festival promotor “Dance till you drop” verkoopt festivalkaarten in december 2018 voor een festival dat in april 2019 plaatsvindt. De kaarten worden door de koper(s) al in december betaald. Muziek promotor brengt 6% btw in rekening, ook al ligt het moment van de prestatie in 2019, dan hoeft hij in 2019 niet alsnog 3% af te dragen.

Tip 1! Richt uw administratie tijdig in op de btw-wijziging. De boekhoudprogramma’s moeten worden aangepast alsook de factuurvermelding

Tip 2! Neemt u eens vrijblijvend contact op met Admi Account (0320-714520)en laat u deskundig voorlichten wat wij nog meer voor u als ondernemer kunnen betekenen in 2019.