Strategisch Advies

In een organisatie zijn er momenten waar processen en scenario’s geanalyseerd moeten worden. Wij helpen u daarbij. Wij houden rekening met alle bewegingen die in de economie een belangrijke rol spelen. Blijft het grillig of is er groei te voorspellen?Is het van belang om uw organisatie anders in te richten?

Uw organisatie zal mee moeten groeien. Of het nu een periode van groei of krimp is. Wij hebben inzicht in de economie. Het is onze business en wij houden ons goed op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

Marktverkenning is een proces dat regelmatig doorgerekend moet worden. Hiermee kunt u tijdig uw scenario’s aanpassen. Het (tijdig) aanpassen van uw businessmodel en strategie(en) kost tijd. En daar kunnen wij veel in betekenen.

Alert reageren als directie en/ of manager(s) op nieuwe omstandigheden is key. Keuzes zullen weloverwogen gemaakt moeten worden. Analyseren van de processen geeft u een gedegen inzicht in uw eigen onderneming. Hierdoor blijf u gezond en verstandig ondernemen. Wij helpen u om doelen te stellen en resultaat gericht ze te bereiken.

Wij bieden hulp op alle vlakken van verschillende bedrijfsdisciplines. Wij hebben een scherpe en verkennende blik. Na het bespreken van uw strategie bieden wij u ondersteuning in nieuwe processen. Zo houden wij een vinger aan de pols en kunt u zich richten op uw bedrijf.

 

Welke redenen kunnen er bijvoorbeeld zijn om een nieuwe strategie aan te wenden? Wanneer wordt het tijd om een optimalisatie project te beginnen? U kunt dan denken aan:

  • De directie kijkt niet meer met dezelfde blik naar de organisatie. Wij kunnen hulp bieden om inzichtelijk te krijgen waar het aan visie ontbreekt.
  • Groei van uw onderneming. U ziet dat het tijd is voor een uitbreiding. Op lange of korte termijn. Het is van belang om al uw bedrijfsprocessen strak en duidelijk in beeld te krijgen. Onze dienst kan er voor zorgen dat uw groei gepaard gaat met processen die vloeiend en foutloos verlopen. Een pijler voor een gezonde onderneming.
  • Uw onderneming is (sterk) veranderd. En u moet zich focussen op een andere omgeving. Wij doorlopen met u welke stappen u kan ondernemen om naadloos over te gaan naar uw nieuwe werkomgeving.
  • (Opnieuw) instellen van management structuren. Denkt u hierbij aan het vaststellen van taken, verantwoordelijkheden en de bijbehorende procesverbetering of verandering.