Nieuws

Categories:

Als zzp’er in loondienst, waar let je op?

Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag voor u als IB-ondernemer In het Belastingplan 2023 zit een groot aantal fiscale maatregelen opgenomen die ondernemers direct raken. In samenwerking met Marree & Van Uunen Belastingadviseurs heeft NOAB deze notitie opgesteld, waarin de belangrijkste maatregelen voor u als IB-ondernemer aan de orde komen. Let wel, het zijn alleen zaken die specifiek over ondernemers in […]

Vacature Administrateur

Vacature Administrateur

Functieomschrijving Admi Account BV, gevestigd in Lelystad en Aalsmeer, is een snelgroeiend dynamisch administratiekantoor. Door deze snelle groei zijn wij enthousiast op zoek naar een administrateur op parttime basis. De persoon in kwestie zal zich voornamelijk bezighouden met de Inkomstenbelasting, loonadministratie, verwerking en BTW aangiftes. Wat wij zoeken: – Ervaring met het verwerken van administraties […]

Als zzp’er in loondienst, waar let je op

Als zzp’er in loondienst, waar let je op

Loonheffing en loonheffingskorting Bij je nieuwe werkgever ontvang je salaris en krijg je te maken met loonheffingen en loonheffingskortingen. Voordat je aan de slag gaat bij je werkgever, vul je het formulier Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen in. Je werkgever houdt automatisch loonheffing in op je bijverdiensten uit loondienst. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen en […]

Waar moet een Overeenkomst van Opdracht aan voldoen?

Waar moet een Overeenkomst van Opdracht aan voldoen?

  De voordelen van een OVO. Blijkt uit de werkafspraken in de Overeenkomst van Opdracht dat de opdracht zelfstandig wordt uitgevoerd? Dan is er geen sprake van loondienst zolang u en de opdrachtnemer volgens deze overeenkomst werken. Als opdrachtgever hoeft u dan geen loonheffingen in te houden en af te dragen. De opdrachtnemer kan als […]

Een factuur maken als ondernemer, zo doet u dat.

Een factuur maken als ondernemer, zo doet u dat.

  Bent u ondernemer en wilt u geleverde diensten of producten in rekening brengen? Met een duidelijke en correcte factuur stimuleert u een afnemer om tijdig te betalen. Zorg dat uw factuur minimaal voldoet aan de wettelijke eisen. In deze e-paper helpen wij u in 3 stappen bij het maken van een goede factuur, inclusief […]

Algemene Voorwaarden, waar dienen deze aan te voldoen.

Algemene Voorwaarden, waar dienen deze aan te voldoen.

Met algemene voorwaarden schept u duidelijkheid. U geeft niet alleen aan wat uw rechten en plichten zijn als ondernemer, maar u vermeldt ook de rechten en plichten van uw klant of zakenpartner (de wederpartij). Zo verkleint u de kans op misverstanden nadat u een overeenkomst heeft gesloten. Maar zorg er wel voor dat uw algemene […]