Debiteurenbeheer

Cashflow op gang houden is belangrijk in het ondernemerschap. Er zijn al veel aanbieders op de markt wanneer het gaat om debiteurenbeheer en incassodiensten.
ADMI Account heeft zijn eigen werkwijze die bij reeds bestaande klanten een succes is gebleken. Goed debiteurenbeheer betekend binnen een redelijk termijn succesvol de bedragen van de factuur (of facturen) binnen te krijgen. Maar wel zo dat de relatie met de klant goed blijft. Voor dit specialisme hebben wij een eigen, daarop ingerichte, afdeling binnen ons bedrijf.

Wat houdt deze dienst in:

Snellere cashflow met behoud van tevreden klanten. Dat is wat ons specialisme inhoudt. Wij nemen het gehele traject van u over na facturatie. Wanner u dat wens is het ook mogelijk om ook de facturatie door ADMI Account te laten verzorgen.

Onze ervaring is dat (veel gezien bij het MKB) het debiteurenbeheer wat verwaarloosd is. Facturen staan (te) lang open en het overzicht is moeilijk te bewaren. Nabellen van debiteuren is geen leuk werk. Het opbouwen van een degelijk dossier voor eventuele vervolgstappen is van groot belang, maar kost veel tijd.
Goede communicatie is pré en vaak wordt duidelijk wat de oorzaak is. Door communicatie kunnen deze problemen opgelost worden.
Klanten blijven tevreden en de cashflow blijft behouden of zelfs toenemen.

Geregeld wordt er een incassobureau ingeschakeld. Dit brengt kosten met zich mee en is niet bevorderlijk voor de relatie met de klant. Daarbij is de stap van een incassobureau naar een deurwaarder dan ook zo gemaakt. Alles bij elkaar zorgt dit met gemak voor een vertraging die wel 30 tot 90 dagen kan bedragen. Zonde van uw tijd.

 

Wat bieden wij:

 • Complete procedure debiteurenbeheer. Wij plaatsen na facturatie de openstaande facturen in onze debiteurenbewaking. Dit kan door het inboeken van uw verzonden facturen of via een interface tussen uw systeem en het systeem bij ADMI Account.
 • Zodra de factuur vervalt wordt deze klaargezet voor een eerste herinnering. Naar keuze sturen wij deze herinnering na 3 tot 10 dagen na de vervaldatum.
 • Herinnering met eigen logo.
 • Een medewerker van ons zal na de herinnering telefonisch contact opnemen, onder uw (bedrijfs)naam met uw debiteur. Indien mogelijk worden er dan direct betalingsafspraken gemaakt.
 • Oorzaken voor het niet betalen worden besproken en (indien mogelijk) opgelost.
 • Bij uitblijvende betaling sturen wij na 7 dagen een herinnering en wordt er weer telefonisch contact gezocht. Uit ervaring weten wij dat in vele gevallen de facturen alsnog worden betaald.
 • Blijft betaling dan alsnog uit wordt er wederom na 7 dagen de laatste aanmaning verzonden. Hier wordt dan duidelijk gemaakt dat er bij geen betaling de vordering uit handen zal worden gegeven.
 • Alle contactmomenten worden geregistreerd en alle afspraken worden per email aan zowel u als de debiteur bevestigd.
 • De manier waarop wij met uw debiteuren bellen is overigens zeer vriendelijk en klant gericht.
 • Alles is erop gespitst om uw Cashflow toe te laten nemen, maar wel een gezonde relatie met uw debiteur te behouden.
 • Wekelijks rapporteert Admi-Account de stand van zaken.
 • Via de Wet Incassokosten is het mogelijk om vorderingen te verhogen met een bedrag aan incassokosten.
 • Hieronder ziet u de staffel welke het wettelijk maximum weergeeft:
 • Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum € 2.500,– 15% over de hoofdsom € 375,– (min. € 40,–) € 5.000,– € 375,– + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,–) € 625,– € 10.000,– € 625,– + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,–_ € 875,– € 200.000,– € 875,– + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,–) € 2.775,– Boven de € 200.000,– € 2.775,– + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,–) € 6.775,–

 

Deurwaarder:

Indien het nodig is dat er dossiers naar de deurwaarder gaan, bouwt Admi-Account een volledig dossier op. Dit bevat zowel de facturen, herinneringen, aanmaningen als de communicatie met de betreffende debiteur. Admi-Account heeft samenwerkingen met deurwaarders en kan ook dit traject voor u begeleiden.

 

Uw voordeel:

Door 1 stap uit uw proces te verwijderen, verminderd u irritatie bij uw klanten en zal u sneller uw vordering ontvangen. Vaak wordt er nog gebruik gemaakt van een incassobureau, behalve dat deze extra kosten doorberekend, wordt het proces met minimaal twee maanden verlengd. Het verkorten van dit proces heeft onmiddelijk een toename van uw cashflow tot gevolg en het vermijden van een incasso bureau zal uw relatie met uw klant minder snel beschadigen.

Dit betreft een losse dienst van Admi-Account waar zowel klanten als niet klanten gebruik van kunnen maken. Heeft u vragen? Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.